MI ALAPJÁN LÉTESÍTHETÜNK HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVET?

Törvényi háttér - Wind Power Plant - Wind Generator - SzélgenerátorA háztartási méretű kiserőművekre (<50 kVA)  vonatkozó jogszabályok:
– 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (kivonat a VET-ből)

MI A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ (HMKE)?

A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága és a csatlakozás módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nemcsak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.

–        a felhasználó (fogyasztó) saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,
–        nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt,
–        max. 50 kVA névleges teljesítőképességű.

A 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

A törvényhozó célja a helyben előállított villamos energiatermelés elősegítése, egyszerűsítése volt.

A háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiát a csatlakozási ponton értékesítő villamos energiakereskedő/egyetemes szolgáltató köteles átvenni.

50 kVA-ig háztartási méretű kiserőműként és nem engedélyköteles kiserőműként is megépíthető a termelő kapacitás.

Háztartási méretű kiserőműként megépíteni és működtetni a berendezést kedvezőbb, mind a csatlakozás kialakítása, mind az elszámolt villamos energia szempontjából, de ez csatlakozási pontonként csak 50 kVA-ig megengedett!

A háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználására vonatkozóan a termelni kívánó felhasználónak nyilatkoznia kell:

–        a termelt villamos energia kizárólag a saját fogyasztásának kielégítésére fordítódik,
–        a termelt villamos energia részben, vagy teljes egészében átadásra kerül a közcélú hálózatra,
–        a hálózat „energiatárolóként” működik, a betermelt energiát későbbi időpontban veszi ki a felhasználó.

Tehát, a megvalósítás háztartási méretű kiserőműként azt jelenti, hogy:

–        csatlakoztatási költség nincs, 3x16A-ig a mérőberendezés felszerelése az        elosztó költsége,
–        a belső hálózaton el nem fogyasztott villamos energiát a villamos          energiakereskedő/ egyetemes szolgáltató köteles átvenni,
–        az átvétel tarifabontás nélkül, a fogyasztóként fizetendő teljes villamos energia díj átlagos termékárán  történik,
–        az átvételre időkorlát nincs.

HMKE HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA

A felhasználó vagy megbízottja a termelő berendezés főbb műszaki adatait tartalmazó igénybejelentéssel keresi meg az elosztó hálózati engedélyest.

Az igénybejelentés formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

–        a termelő/felhasználó beazonosítható csatlakozási pontját (fázisszám, rendelkezésre álló teljesítmény),
–        a termelőegység fajtáját (nap, szél, víz, stb.) teljesítményét, csatlakozási módját (fázisszám),
–        nyilatkozatott arról, hogy a termelt energia helyben felhasználásra kerül vagy hálózatra való visszatáplálás is történik

Az elosztó hálózati engedélyes ajánlatban nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a termelt teljesítményt fogadnia tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.

A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a HCS, HH szerződés.

Készre jelentés után lecserélésre kerül a mérőberendezés, megtörténik az üzembe helyezés.

HMKE TERMELT ENERGIÁJÁNAK ELSZÁMOLÁSA

– Mit ír elő a VET ?
– A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldóelszámolást alkalmaz [5. § (5)]
– Ez tehát nem kötődik menetrend készítéshez!
– Amennyiben a villamosenergia-szaldó alapján betáplálási többlet áll fenn, az elszámolás során betáplált villamosenergia-többletet a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló kereskedő által a részére – mint felhasználó részére – értékesített villamos energia szerződés szerinti átlagos termékár alapján kell elszámolni. 6. § (6)

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának és hálózat használatának különös szabályai.
(Kivonat a 2007. évi LXXXVI. törvényből (VET))

Vhr. 4. § A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
Vhr. 5. § (1) A háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kVA mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni.
(2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a VET 3. § 24. pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet.
(3) A felhasználó a háztartási kiserőmű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló elosztót.
(4) A felhasználó a háztartási méretű kiserőmű létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozó igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A hálózati csatlakozás műszaki jellemzőit ezen nyilatkozat figyelembevételével kell kialakítani.
(5) Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz.
(6)112 Amennyiben az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamosenergia-teljesítményt a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő által a részére – mint felhasználó részére – a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni.
(7) A fogyasztásmérő berendezés költségeinek viselésére 3 x 16 A teljesítmény határig a felhasználókra, a felett az erőművekre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
(8) A háztartási kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tartalmazzák.

Wind Power Plant – Wind Generator – Szélgenerátor is proudly powered by WINDTANOO.COM and the Product OurOffset Ltd.
Copyright © 2011-2020. JOG NYILATKOZAT Add Url Xml sitemap generator
  • Bejelentkezés

  • Free Sitemap Generator

    Wind Power Plant – Wind Generator – Szélgenerátor

    … első magyar magán carbon farm …